• cingiler

Fotokopi Başka Bir Türkçe Testinden

Ölmek için doğar insan, doğar, doğurur ve ölür. Bu sebeple "Doğmuş, doğurmamış" ve zamansız, dolayısıyla ölümsüz bir tanrı doğrudan insanlıktan farklılığı ortaya koyar. Yok olunamazlık, Evren'in temel bir kanunu olsa bile Evren'deki her varlığın ölüyor olması bu tanrı anlayışını sadece Dünya üzerindeki canlılıktan değil, bildiğimiz tüm var olma şekillerinden uzak tutar. Ve ilginç bir şekilde semavi dinler insana benzeyen ama var olmanın mantıksal şartlarını üzerinde barındırmayan bir tanrı fikrini yaymakta gerçekten başarılı olmuşlardır.2014

© 2020 Oğulcan Cingiler